parallax background
fot. Karina Koźlik

Warsztaty dla firm i organizacji

Dlaczego nas potrzebujecie?

Wydaje nam się, że stres to coś złego i niepotrzebnego. Mało, naszym zdaniem zbyt mało, mówi się o jego pozytywnych stronach. Okazuje się, że stres jest głównym czynnikiem mobilizującym nas do działania. Pozwala nam poradzić sobie z problemami, trudnymi sytuacjami, zmusza nasz do podjęcia aktywności. Pomaga nam szukać nieoczywistych rozwiązań; rozbudza kreatywność.

Musimy pamiętać, że przekraczając pewną granicę – indywidualną dla każdego z nas, stres staje się czynnikiem wyniszczającym. Może objawić się stanami lękowymi, obniżoną wydajnością, problemami z koncentracją, brakiem energii i zadowolenia z wykonywanych czynności/pracy. Jest przyczyną wypalenia zawodowego. Ważne jest, abyśmy poznali mechanizmy działania stresu, czynniki, które go wywołują, a także odnaleźli granicę, która oddziela tzw. stres pozytywny – eustres, od stresu negatywnego – dystres.

Na naszych treningach antystresowych, poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: rozpoznawania rodzajów i objawów stresu, autoanalizy zachowań w sytuacjach stresowych, technik panowania nad emocjami, narzędzi skutecznej komunikacji, sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, efektywnego „korzystania” ze stresu, a także technik i metod reagowania na stres.

Nasze warsztaty różnią się od innych obecnych na rynku prowadzeniem do którego angażujemy różnych specjalistów tj. dwóch coachów, terapeutę i psychiatrę. A przede wszystkim to jedyne warsztaty na rynku, które w 80% wykorzystają techniki pracy ćwiczeniowej i angażują uwagę uczestników ich emocje i doświadczenie w 100% uczestników.

Jakie korzyści Waszej organizacji czy firmie przyniesie TRENING ANTYSTRESOWY?:

 • zdiagnozuje zachowania w sytuacji stresowej kadry managerskiej
 • przyniesie rozpoznanie mechanizmów stresowych
 • zwiększy efektywności i komfort pracy
 • wpłynie na zmniejszenie skutków bycia w sytuacji stresowej
 • nauczy sprawnego kontrolowania emocji
 • uczestnicy poznają metody i techniki radzenia sobie w stresie
 • rozwinie umiejętności komunikacyjne
 • pokaże wykorzystanie stresu w automotywacji
 • poznanie czynników powodujących wypalenie zawodowe
 • poznanie metod radzenie sobie z napięciem emocjonalnym

Ramowy plan:

 1. Czym jest stres;
 2. Jak się objawia;
 3. W czym stres pomaga a dlaczego lepiej go unikać w nadmiarze;
 4. Komunikacja nastawiona na porozumienie.
  • Język szakala i język żyrafy, elementy porozumienia bez przemocy-NLP,
  • Granice miedzy lojalnością a asertywnością,
  • Komunikowanie tzw. trudnych treści;
 5. Praca z przekonaniami drogą do pokonywania stresu
  • Reframing – przeramowanie myśli;
  • Zmiana negatywnych przekonań;
  • Praca z krytykiem wewnętrznym.
 6. Autoanaliza zachowań w sytuacjach stresowych
 7. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  • Skuteczne zarządzanie zadaniami;
  • Jak radzić sobie z przeciążeniami i szumem informacyjnym;
  • Pracoholizm przyczyną wypalenia;
  • Jak monitorować poziom wypalenia zawodowego u pracowników;
  • kiedy wprowadzać tzw. koła ratunkowe;
 8. Metody walki ze stresem
  • Uzdrawiające nawyki
  • Relaksacja
  • Ćwiczenia oddechowe
  • Inne autorskie techniki (wizualizacje, afirmację, hipnoza)
 9. Pisanie jako działanie terapeutyczne;
  • Dzienniki, pamiętniki
  • Tworzenie list presji
  • Pudełko wdzięczności i inne
 10. Jak poczuć się lepiej przez ciało?
  • Zachowania służące zdrowiu,
  • Uzdrawiające nawyki
  • Ćwiczenia fizyczne pomagające w redukcji napięcia

Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.02/00162/2019