Wystawianie opinii lekarskich

parallax background
fot. Ezry Jeffrey Comeau na Unsplash.
W niektórych sytuacjach życiowych konieczne jest uzyskanie opinii dotyczącej naszego stanu psychicznego. Opinie psychiatry są wymagane w przypadku osób po wypadkach komunikacyjnych, ofiar stalkingu, osób chcących udokumentować swój stan psychiczny do celów prywatnych (akt notarialny, działania prawne) oraz w trakcie rozwodów.


NAJCZĘŚCIEJ WYSTAWIAMY OPINIE LEKARSKIE W NASTĘPUJĄCYCH SYTUACJACH:

 • ADOPCJA DZIECKA
 • Podjęcie decyzji o adopcji dziecka i zgłoszenie się do ośrodka adopcyjnego to z reguły piękny, ale i trudny moment. Początkuje on proces adopcyjny, który trwa z reguły kilkanaście miesięcy, i który wiąże się nie tylko z koniecznością załatwienia wielu formalności. Uzyskanie zgody na adopcję wymaga także kompleksowego przygotowania się do przyjęcia pod swój dach malucha. Każde zaświadczenie do adopcji dziecka – wystawione przez naszego psychiatrę – spełnia wymogi formalne stawiane przez ośrodki adopcyjne na terenie Polski. Wystawiane przez nas dokumenty są honorowane w trakcie procesów przygotowawczych do wszystkich zalegalizowanych w kraju modeli adopcji:

 • adopcja pełna – najpowszechniejszy model adopcji w Polsce. Oznacza przejęcie przez rodziców adopcyjnych władzy rodzicielskiej i pełnej odpowiedzialności za przysposobione dziecko, a także – czym wyróżnia się adopcja pełna – prawne włączenie dziecka do rodziny osób przysposabiających;

 • adopcja niepełna – również wiąże się z przejęciem odpowiedzialności za dziecko i uzyskaniem pełni praw rodzicielskich. W rozumieniu prawnym dziecko po adopcji niepełnej pozostaje jednak członkiem rodziny biologicznej. Przykładowo – jest traktowane prawnie jako wnuk swoich biologicznych dziadków, a nie rodziców adopcyjnej matki czy ojca. Może mieć to znaczenie np. w postępowaniu spadkowym;

 • adopcja ze wskazaniem;

 • adopcja międzynarodowa – dopuszczalna w przypadku dzieci pochodzących z krajów, które mają podpisane z Polską stosowne umowy.


  Co dokładnie sprawdza w trakcie wizyty psychiatra?

  Wiemy, że wielu przyszłych rodziców obawia się konsultacji ze specjalistą od zdrowia psychicznego. Zastanawiają się, jakie pytania zadaje psychiatra przy adopcji? Co dokładnie sprawdza w trakcie wizyty psychiatra?

  Rozumiemy te obawy, ale zapewniamy jednocześnie, że nie ma się czym zamartwiać – nasz psychiatra jest Państwa sprzymierzeńcem na drodze do przysposobienia dziecka.

  Do uzyskania stosownego dokumentu wystarczy zazwyczaj jedna wizyta, która odbywa się w przyjaznej i dyskretnej atmosferze. Specjalista, poprzez odpowiednio ukierunkowane pytania, będzie sprawdzał przede wszystkim, jakie jest Państwa aktualne samopoczucie psychiczne oraz czy rozumiecie Państwo wagę obowiązków rodzicielskich i wszelkie trudności, z jakimi może wiązać się adopcja. Zaświadczenie od psychiatry do adopcji zawiera także informację o tym, czy doświadczaliście Państwo objawów trudności lub zaburzeń psychicznych w przeszłości, czy leczyliście się Państwo psychiatrycznie lub macie za sobą terapię uzależnień. Stąd można się spodziewać także pytań o wyżej wymienione kwestie. Jeżeli odbywaliście Państwo leczenie psychiatryczne lub uzależnień, warto otwarcie powiedzieć o tym naszemu Specjaliście i przygotować na wizytę opinię o swoim stanie zdrowia oraz informację o zakończeniu leczenia od lekarza/terapeuty prowadzącego.

  Nie musisz się obawiać, że “źle wypadniesz” i nie uzyskasz zaświadczenia. Lista tego, co dyskwalifikuje do adopcji z punktu widzenia formalnego jest krótka i obejmuje przede wszystkim: aktualne przeżywanie żałoby po stracie dziecka lub diagnozie niepłodności, zły stan zdrowia lub niedawne zakończenie dłuższego leczenia, wyraźna niedojrzałość emocjonalna, kryzys w związku/małżeństwie.

  Uwaga! W sytuacji, gdy o adopcję ubiega się para, każdy z przyszłych rodziców musi umówić i odbyć indywidualną konsultację z psychiatrą. Dla każdego z Państwa musi również zostać wystawione odrębne zaświadczenie.


 • ZMIANA PŁCI [OSOBY TRANSSEKSUALNE]
 • Tożsamość płciowa i seksualna to delikatna kwestia, w której niezbędne jest wsparcie kompetentnych specjalistów.

  Uzyskanie opinii specjalistów otwiera osobom z niezgodnością płciową pragnących korekty płci drogę do zrealizowania kolejnych elementów tranzycji, przede wszystkim zmiany w dokumentach oraz kwalifikacji do leczenia hormonalnego oraz korekcyjnych zabiegów chirurgicznych.

  Nasi specjaliści każdą osobę traktują w sposób indywidualny, szanując pełną dowolność ekspresji płciowej. Aby jak najlepiej poznać i zrozumieć potrzeby danej osoby, opiekę rozpoczynamy od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu, diagnozy a następnie dobieramy terapię ,tak aby realizowała poniższe cele:
 • Pomoc w uzyskaniu zgodności między tożsamością płciową, płcią metrykalną i wyglądem ciała, z zastosowaniem metrykalnej, a czasami medycznej i hormonalnej, korekty płci.
 • Wsparcie w przypadku występowania problemów natury psychicznej wynikających ze społecznej stygmatyzacji – wsparcie dla Pacjentów z depresją oraz myślami samobójczymi i autodestruktywnymi.
 • Wydanie opinii psychiatrycznej w przypadku sądowego ustalania płci.

 • ZEZWOLENIE NA POSIADANIE BRONI CZY DOSTĘP DO MATERIAŁÓW OZNACZONYCH KLAUZULĄ POUFNOŚCI
 • Wizyta u psychiatry, która jest niezbędna do otrzymania zezwolenia, opiera się przede wszystkim na rozmowie w przyjaznej atmosferze, a w jej trakcie nie są zazwyczaj przeprowadzane żadne specjalne testy. Pozwolenie na broń może zostać wydane pod warunkiem, że jesteś w stabilnym stanie psychicznym: stąd możesz się spodziewać pytań o to, jak aktualnie oceniasz swój stan psychiczny, czy doświadczałeś_aś objawów zaburzeń psychicznych w przeszłości i czy leczyłeś_aś się z tego powodu, czy w Twojej rodzinie występowały problemy ze zdrowiem psychicznym, czy nie nadużywasz alkoholu.

  Zaświadczenie psychiatry jest w zdecydowanej większości przypadków wystawiane już na podstawie jednej wizyty. Otrzymasz je jeszcze w trakcie konsultacji (w przypadku wizyty stacjonarnej) lub bezpośrednio po wizycie w przypadku wizyty zdalnej – wówczas zaświadczenie jest wysyłane mailem i ma postać skanu podpisanego przez lekarza. Nasi psychiatrzy prowadzą badania do zezwolenia na broń już od wielu lat. Dokumenty wystawiane w naszych gabinetach są zgodne ze wszystkimi wymogami formalnymi.  ZASADY UZYSKANIA OPINII PSCYCHIATRYCZNYCH (ZAŚWIADCZENIA) DLA OSÓB DOROSŁYCH :

 • opinia jest zazwyczaj wystawiane na jednej wizycie. Jeżeli istnieją wskazania, lekarz może zalecić następną wizytę, dodatkowe badania lub konsultacje z innymi specjalistami. W takim przypadku opinia zostanie wydana po kompletnej diagnostyce

 • jeśli pacjent kiedykolwiek wcześniej korzystał z pomocy psychiatry, zaleca się przyniesienie całej dokumentacji leczenia psychiatrycznego

 • opinia lekarska może zostać wydana jedynie po indywidualnym zbadaniu pacjenta. Nie ma możliwości wystawienia zaświadczenia na prośbę osób trzecich (z wyłączeniem opiekunów prawnych osób niepoczytalnych)

 • lekarz psychiatra może wystawić opinię po przeprowadzonym badaniu lub kompletnej diagnostyce. Opinia będzie zawierać dane zgodne z obecnym stanem zdrowia pacjenta.

 • opinia wydawana w ramach wizyty nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Pacjent pokrywa jedynie koszt wizyty.


  Wizyta | 50 min. | 300 zł